O nas

Żyjemy Pełnią - Głosimy Słowo- Niesiemy Nadzieję i Służymy

Kim jesteśmy ?


Jesteśmy chrześcijanami, którzy zetknęli się z Bożą miłością w sposób realny. Opieramy swoje życie na osobistej relacji z Bogiem w trójcy – z Ojcem, Synem i Duchem Świętym.
   
Fundamentem  naszej wiary i życia  jest Słowo Boże – czyli Biblia. Jesteśmy ludźmi kochającymi Boga i chcemy służyć ludziom w sposób praktyczny, opowiadając przy tym -  jak wspaniały jest Bóg.
    
Zgodnie z Biblią, Syn Boży – Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem Ojcem, a człowiekiem. (1 List do Tymoteusza 2,5). Zatem Jezus może zmieniać wszelkie okoliczności życia, jeśli tak naprawdę Mu zaufamy i poprosimy Go o to. 
    
 Wiemy o tym, bo każdy z nas tego doświadczył... 
Odkąd podążamy za Jezusem obserwujemy korzystne zmiany w każdej dziedzinie naszego życia. Dzieje się tak, ponieważ Jezus wciąż ma moc i działa - choć Go nie widzimy. Czyni to ze względu na swojego Ojca w Niebie, gdyż Bóg jest miłością i wciąż, nieustannie nas kocha. Bóg jest realny, naprawdę!


Nasze marzenia...


Chcemy...
• widzieć ludzi w tym mieście i regionie dotkniętych Bożą miłością
• widzieć ludzi którzy żyją w pełni radości, miłości i wolności Bożej
• widzieć rodziny żyjące w zgodzie, jedności i miłości
• modlić się o chorych i uzależnionych, aby mogli doświadczyć uzdrowienia i wyzwolenia z więzów nałogu
• osobistym życiem pokazywać, że można żyć pełnią, ale inaczej niż kreuje to obecny świat
• pokazać że życie z Bogiem jest radosne i pełne wspaniałych przygód
• szerzyć wartości chrześcijańskie w sposób prosty, praktyczny i widoczny dla każdego

Staramy się...


...wychodzić naprzeciw potrzebom człowieka, rodziny, lokalnego społeczeństwa oraz regionu. Realizujemy to poprzez: edukację, zabawę i nawiązywanie relacji. Nasza działalność jest wyłącznie charytatywna, wypływa
z potrzeby dzielenia się sercem z bliźnimi. 
    
Prowadzimy wiele różnych akcji i spotkań, podczas których możemy usłyszeć i nauczyć się ciekawych rzeczy, pośmiać się oraz poznać nieco bliżej. Organizujemy warsztaty praktyczne, zajęcia oraz wyjazdy tematyczne, dedykowane różnym grupom: małżeństwom, kobietom, mężczyznom, młodzieży oraz dzieciom. 
    
Staramy się wspierać i pomagać – przede wszystkim modlitwą, radą, rozmową  jak również praktycznym działaniem. Chcemy budować wzajemne relacje z mieszkańcami naszego miasta i regionu. Chcemy by nasz  Kościół był kojarzony nie z miejscem, ale ze wspólnotą ludzi, w której każdy ma swoją wartość i miejsce – tak jak w Bożym Sercu.

Ps.

Możesz przyjść a jak ci się nie spodoba to też możesz wyjść :)

Służymy Bogu i Tobie