Wizja i wartości

Wizja i wartości:

 

Nasza wizja:

Silny Kościół Pełen Uczniów, Służący Bogu i Regionowi.

To kościół składający się ze zwykłych ludzi, którzy kochają Boga, natomiast Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.

To kościół składający się ze zwykłych osób, którzy swoją miłość do Boga przelewają na ludzi służąc i szukając ich dobra.

To kościół w którym każdy powinien znaleźć swoje miejsce – doświadczać przebaczenia grzechów, wzmocnienia wiary oraz Bożej Miłości.


Nasze Motto:

Służymy Bogu i Tobie

Nasze Wartości:

1. Relacja z Bogiem – Przyp.Sal. 9.10 -Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego to - rozum.

2. Słowo Boże – 2Tym.3,16-17, - Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

3. Uczniostwo - Ew. Łukasz.9.23 – Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie.

4. Rodzina - List do Efez.5.31 – Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem.

5. Służba – 1Tym.4.16. - Pilnuj siebie samego i nauki,trwaj w tym,bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych którzy cie słuchają.

6. Ewangelizacja – Ew. Marka. 16.15 – Idąc na cały świat, głoście ewangelię, wszystkiemu stworzeniu.